บริการของเรา

Dry Ice Blasting

การทำความสะอาดด้วยน้ำแข็งแห้งมีลักษณะคล้ายกับการพ่นทรายหรือการยิงด้วยเม็ดพลาสติกโดยแรงดันเพื่อไปปะทะล้างทำความสะอาดพื้นผิวงาน โดยแทนที่จะใช้วัสดุแข็งเป็นตัวยิง

Overhaul Stator and Rotor

การให้บริการด้าน OVERHAUL หรือการปรับปรุงคุณภาพของ AC MOTOR, DC MOTOR AND GENERATOR นั้น บริษัทเฟรนด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามารถให้บริการครบวงจร บริการขนย้ายเครื่องจักรมายัง Workshop หรือการให้บริการ ONSITE ซึ่งสามารถประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายการขนส่งได้ ลดความเสี่ยงระหว่างขนส่ง ในกรณีเครื่องจักรขนาดใหญ่ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่างานบริการ ONSITE มีคุณภาพเทียบเท่าการบริการ Workshop ภายใต้การควบคุมคุณภาพ ISO 9001-2008

Stator and Rotor Rewinding

การให้บริการงานด้าน REWINDING บริษัท เฟร์นเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้บริการ REWIND ขดลวดใหม่ของ AC MOTOR, DC MOTOR, GENERATOR (LOW, MEDIUM, HIGHT, VOLTAGE) รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่เป็นขดลวดที่ที่อาศัยการทำงานของสนามแม่เหล็ก บริษัทฯ สามารถให้บริการได้ทั้งใน WORKSHOP ของบริษัท และการให้บริการนอกสถานที่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ภายใต้ข้อกำหนดคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 – 2008โดยใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าผู้ผลิต

Work Shop Repair

บริษัทเฟรนด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สามารถให้บริการครบวงจรพร้อม บริการขนย้ายเครื่องจักรมายัง Workshop เพื่อทำการซ่อมบำรุง

ตัวแทนจำหน่าย Grindex Pump

บริษัท เฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท GRINDEX ประเทศสวีเดน ให้เป้น AUTHURIZER WORKSHOP เพื่อให้งานบริการงานซ่อม MOTOR AND PUMP GRINDEX โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด นพพร เอ็กซ์เพรส เป้นผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย บริษัท เฟรนด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้รับการ TRINING จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจาก GRINDEX โดยตรง

Need help with easier industrial solutions? We are experts!