บริษัทเฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เติบโต และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การควบคุมคุณภาพ ISO-9001-2008 และภายใต้มาตรฐาร EASA ทำให้บริษัทเป็นที่ยอมรับของสมาคมมอเตอร์หรือ EASA ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ้งกันและกันมาตลอด วันนี้ บริษัทเฟรนด์เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมที่จะให้บริการงาน Mainternace ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล และที่เกี่ยว เนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ และการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในภูมิภาค AEC